wróć

Psychoterapia dorosłego dziecka alkoholika

Nadużywanie alkoholu przez osobę bliską wpływa niekorzystnie na życie każdego członka rodziny. Dzieci mające pijących rodziców przeżywają zdecydowanie więcej niż ich rówieśnicy ekstremalnie trudnych sytuacji i emocji: lęku, napięć, wstydu, odrzucenia, samotności. W związku z nieprzewidywalnością zachowań rodziców, częstą zmianą ich nastrojów i wzajemnych relacji, nie czują się w domu pewnie i bezpiecznie. Nie zawsze znajdują oparcie w dorosłych. Są świadkami, a czasami ofiarami przemocy. Doświadczają wielu psychicznych urazów. Wszystko to sprzyja tworzeniu się obronnych postaw życiowych, ułatwiających przetrwanie w nienormalnie trudnej sytuacji.

Efektem doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem alkoholowym są utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych, które utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji, a zwłaszcza nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi w dorosłym życiu. Powstały na tym tle zespól zaburzeń przystosowanie nazywamy syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA)

Do zespołu cech DDA należą:

  • problemy z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości,
  • przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego, często silnego lęku przed odrzuceniem,
  • trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym,
  • nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku,
  • trudności w rozpoznawaniu uczuć, nierzadko "zamrożenie emocjonalne",
  • posiadanie sztywnych, zagrażających schematów myślenia o sobie, o innych, o świecie,
  • wyparcie własnych potrzeb, gotowość do spełniania oczekiwań innych,
  • trudności wchodzenia w związki z ludźmi ,
  • lęk przed nowymi sytuacjami w życiu.

Nie wszystkie osoby wzrastające w rodzinie alkoholowej doświadczają nasilonych objawów DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą i swoimi problemami, a jeśli przeżywają trudności, starają się rozwiązywać je samodzielnie. DDA mogą osiągać wiele sukcesów w życiu, zwłaszcza zawodowych. Nasilenie cech DDA może jednak przeszkadzać w życiu i wówczas jednym ze sposobów radzenia sobie z trudnościami jest psychoterapia.

 
Psycholog Siedlce | Copyright (C) 2013
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce cookies.